ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Αναρτήθηκε στις 8 Ιούνιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοπράτηση του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ»

YΠΟΕΡΓΟ  : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Εκτιμώμενης αξίας  160.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.  24% )