Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με κτίριο γραφείων – αποδυτηρίων, Δήμου Κισσάμου» προυπ. 2.100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%

Αναρτήθηκε στις 22 Ιούνιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Δημοπράτηση του έργου: Αποπεράτωση κλειστού γυμναστηρίου με κτίριο γραφείων – αποδυτηρίων, Δήμου Κισσάμου» προυπ. 2.100.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%