Δημόσια γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Αναρτήθηκε στις 8 Ιούνιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί