Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 124.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 20 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί