Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»», προϋπολογισμού 999.791,25 € (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 8 Ιούνιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί