Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ, ΕΡΓΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΜΙΚΡΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΣΟΥΔΑΣ», προϋπολογισμού 150.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 23 Νοέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί