Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΝΗΣΟΥ ΓΑΥΔΟΥ», προϋπολογισμού: 90.000 € (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 23 Νοέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί