Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΑ ΜΑΥΡΗΣ ΛΙΜΝΩΝΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ», προϋπολογισμού 270.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Αναρτήθηκε στις 23 Νοέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί