ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ μέσω ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού του υποέργου :«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».

Αναρτήθηκε στις 17 Φεβρουάριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ μέσω  ΜΗΜΕΔ για την Επιλογή Μελών Επιτροπής Διαγωνισμού.

ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕ Τ. ΚΑ 2013ΕΠ4020001»

ΥΠΟΕΡΓΟ:«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε.Ο. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ».