«Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου Μαλίων»

Αναρτήθηκε στις 17 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν 4412_16 ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΜΑΛΙΩΝ