Μετάθεση καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Ανάθεση Εργασιών Καθαριότητας στα Κτίρια που Στεγάζονται οι Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, Α’ Βάθμιας & Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και ΚΕΣΥ Χανίων» (ΑΔΑΜ: 21PROC009148230)

Αναρτήθηκε στις 17 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα