Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)»

Αναρτήθηκε στις 9 Ιούνιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε.  ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ) » με Κ.Α. 2019ΕΠ80200008 της ΣΑΕΠ802 Περιφέρειας Κρήτης .

Εκτιμώμενης αξίας 561.290,32  Ευρώ

(χωρίς  Φ.Π.Α. 24%),