Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΟΔ ΠΕΗ”

Αναρτήθηκε στις 12 Μάιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου “ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΟΔ ΠΕΗ”

προϋπολογισμού 967.741,94 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και καταληκτική ημ/νια υποβολής των προσφορών στις 10-06-2022 και ώρα 10.00 π.μ..

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.