Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΚΌΜΒΟ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΡΟΥΚΑΝΙ”

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:

 

ΕΡΓΟ : ΜΕΛΕΤΕΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗ – ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

 

4o  ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο) : ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΚΌΜΒΟ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΡΟΥΚΑΝΙ

 

που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΠΔΕ ΣΑΕΠ 402 ΚΑ 2010ΕΠ40200009

προϋπολογισμού 650.000,00Ευρώ (με  ΦΠΑ) και καταληκτική ημ/νια παραλαβής των προσφορών στις 29-10-2021 και ώρα 10:00 π.μ..