Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ

Αναρτήθηκε στις 22 Φεβρουάριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί
Έργο:ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Υποέργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Ι. ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΩΝΙΩΝ ΜΑΛΕΒΙΖΙΟΥ ,ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 120.000 € ,με το ΦΠΑ

 

ΑΡ.ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΣΗΔΗΣ: 136757