Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ (ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΣ 39)»

Αναρτήθηκε στις 23 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ (ΕΠΑΡΧ.ΟΔΟΣ 39) »

προϋπολογισμού 696.000,00 € (με Φ.Π.Α.) για έργο κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ» της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016. Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),   2020ΕΠ00200055 της ΣΑΕΠ002 Περιφέρειας Κρήτης .