Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥΛΙΟΥ (ΓΕΝΝΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 29 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου:

ΈΡΓΟ: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»
46ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΟΥΛΙΟΥ (ΓΕΝΝΑ) ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

προϋπολογισμού 60.000,00€ (με ΦΠΑ) για έργο κατηγορίας «ΟΔΟΠΟΙΙΑ», της περ.7 της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4412/2016.

Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηράκλειου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), Κ.Α. 2014ΕΠ50200012  της ΣΑΕΠ 502.