Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΡΟΥΚΑΝΙ»

Αναρτήθηκε στις 10 Ιούνιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Σύνταξης Γεωτεχνικών Μελετών για την αποκατάσταση των χρόνιων γεωλογικών προβλημάτων της ΕΠΟ 27 από κόμβο Αγ. Σύλλα έως Ρουκάνι » προϋπολογισμού 650.000,00€ (με ΦΠΑ).

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η εκτέλεση γεωτεχνικών ερευνών και η σύνταξη γεωτεχνικών μελετών αποκατάστασης χρόνιων κατολισθητικών φαινομένων σε διάφορες θέσεις του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Ηρακλείου και κυρίως στην ΕΠΟ 27 από κόμβο Αγ. Σύλλα έως Ρουκάνι. Η μελέτη θα περιλαμβάνει και τις υποστηρικτικές αυτής μελέτες τοπογραφίας, γεωλογικής αναγνώρισης των περιοχών εδαφικής αστάθειας, στατικών μελετών των προτεινόμενων τεχνικών για την αποκατάσταση των κατολισθήσεων και υδραυλικών μελετών για την αποστράγγιση των οδών.

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 524.193,55 ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και το ποσό αυτό περιλαμβάνει τις αμοιβές:

  • Για σύνταξη στατικών μελετών, κατηγορία 08
  • Για σύνταξη υδραυλικών μελετών, κατηγορία 13
  • Για σύνταξη μελετών τοπογραφίας, κατηγορία 16
  • Για σύνταξη γεωλογικών μελετών και ερευνών, κατηγορία 20
  • Για σύνταξη γεωτεχνικών μελετών και ερευνών, κατηγορία 21 καθώς και
  • 373,07 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες

 

Το αντικείμενο της μελέτης βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και χρηματοδοτείται από ΣΑΕΠ 402 Περιφέρειας Κρήτης με Κ.Α. 2010ΕΠ40200009.

Επισυναπτόμενα