Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Δημοσιοποίηση στοιχείων Σύμβασης του έργου με τίτλο: 34ο υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΘΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Αναρτήθηκε στις 27 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

                                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ:

Η Περιφέρεια Κρήτης προτίθεται να προκηρύξει διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία για την εκτέλεση του έργου με τίτλο:

34ο υποέργο (νέο): «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓ. ΘΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ»

Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΝΟΙΞΕΙΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ» προϋπολογισμού 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

Το έργο θα εκτελεστεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου Κρήτης και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.),

Κ.Α. 2014ΕΠ50200008 της ΣΑΕΠ502 της Περιφέρειας Κρήτης.