Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: «EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Αναρτήθηκε στις 10 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«EΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΝΤΗ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΠΟΤΑΜΙΕΣ ΤΟΥ Δ. ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ»

Που χρηματοδοτείται από πιστώσεις του ΚΑΠ ΠΕΗ ΚΩΔ ΕΡΓΟΥ 01.14.21.003 ΚΑΠ ΠΕΗ  ,ΚΑΕ ΕΞΟΔΩΝ 071-00 9179

προϋπολογισμού 66.612,90 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και

καταληκτική ημ/νια παραλαβής των προσφορών στις 20-09-2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.