Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Επισήμανση για το άρθρο 20 παρ. 20.3 της διακήρυξης της μελέτης: “ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟ 27 ΑΠΟ ΚΟΜΒΟ ΑΓ. ΣΥΛΛΑ ΕΩΣ ΡΟΥΚΑΝΙ”

Αναρτήθηκε στις 13 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί