Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Νέα καταληκτική ημερομηνία παραλαβής προσφορών συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ»

Αναρτήθηκε στις 6 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Σύμφωνα με τη με αρ. 357/2021 (πρακτικό Νο 7/29-03-2021, ΑΔΑ: ΨΓΦΣ7ΛΚ-ΒΨΞ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κρήτης, ορίζεται νέα καταληκτική ημερομηνία για την παραλαβή των προσφορών του συνοπτικού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσιών:

«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ 1 ΤΥΛΙΣΟΣ – ΓΩΝΙΕΣ ΠΡΟΣ ΑΝΩΓΕΙΑ»

προϋπολογισμού:  74.400,00 € (με Φ.Π.Α.), που χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

η Τετάρτη 21-04-2021 και ώρα 10:00 π.μ..

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στα επισυναπτόμενα αρχεία.