Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: 48ο υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΒΑΣ – ΛΙΣΤΑΡΟΣ – ΠΗΓΑΙΔΑΚΙΑ» Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 8 Ιανουάριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η Δ/νση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο:

48ο υποέργο (νέο): «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ, ΠΡΑΝΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΙΒΑΣ – ΛΙΣΤΑΡΟΣ – ΠΗΓΑΙΔΑΚΙΑ»

Σε βάρος των πιστώσεων του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΖΗΜΙΩΝ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

με εκτιμώμενη αξία 60.000,00 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και

ημ/νια λήξης υποβολής προσφορών στις 26/01/2021 και ώρα 10:00 π.μ.

Για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε στα συνημμένα έγγραφα.