Π.Ε.ΛΑΣΙΘΙΟΥ : ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΑΡΑΚΙΝΑ ΜΥΘΟΙ» (ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 230.000,00€ (με ΦΠΑ).

Αναρτήθηκε στις 13 Μάιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί