Π.Ε Λασιθίου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου.

Αναρτήθηκε στις 24 Μάρτιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Προσφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών έως την Πέμπτη 08/04/2021 και ώρα 14:00 μ.μ., για την ανάδειξη μειοδότη για  την παροχή υπηρεσιών επιστολικού ταχυδρομείου για ένα (1) έτος για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου