Π.Ε. Ρεθύμνης: ΜΕΛΕΤΗ ΝΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ

Αναρτήθηκε στις 21 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί