Π.Ε. ΡΕΘΥΜΝΗΣ: «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΣΧΟΛΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί