Π.Ε. Ρεθύμνης : Πρόσκληση στην Εταιρεία Αξιοποίησης & Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Κρήτης για την κατάθεση προσφοράς για τη φιλολογική επιμέλεια και τις γραφιστικές εργασίες για το ερευνητικό έργο Όψεις του αθλητισμού στο Ρέθυμνο τον 20ο αιώνα.

Αναρτήθηκε στις 15 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί