Μάρτιος 20, 2013

Πρόχειρος Ανοικτός Διαγωνισμός καθαρισμού των χώρων της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Α΄/θμιας Εκπ/σης Χανίων, της Β΄/θμιας Εκπ/σης Χανίων και του ΚΕΔΔΥ Χανίων

H Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, προκηρύσσει Πρόχειρο Ανοικτό Διαγωνισμό, με έγγραφες και σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την...

Περισσότερα >

Μάρτιος 19, 2013

Ανοικτός διαγωνισμός για την ανάθεση υλοποίησης του έργου: «Ανάδειξη εργολάβων για τον από εδάφους δολωματικό ψεκασμό ελαιοδέντρων στα πλαίσια του Προγράμματος Συλλογικής Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2013 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων»

Περίληψη Διακήρυξης Η Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με...

Περισσότερα >

Μάρτιος 19, 2013

Διακήρυξη Δακοκτονίας 2013 Περιφερειακής Ενότητας Χανίων

Η Περιφέρεια Κρήτης, Γενική Δ/νση Εσωτερικής Λειτουργίας, Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, προκηρύσσει διεθνή ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο...

Περισσότερα >

Μάρτιος 18, 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης εφαρμογής της μεθοδολογίας του «Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης εφαρμογής της μεθοδολογίας του «Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου» (European Energy Award–eea®) σε Δήμους της Κρήτης, στα πλαίσια...

Περισσότερα >

Μάρτιος 18, 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση (συγγραφής και γραφιστικού σχεδιασμού) συνοπτικού Οδηγού για Επενδυτές ΑΠΕ στην Ελλάδα, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος INTERREG MED «Εφαρμογές ΑΠΕ σε Μεσογειακές Περιοχές–ENERMED»

Έχοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).2. Τις διατάξεις...

Περισσότερα >

Μάρτιος 14, 2013

Περίληψη Διακήρυξης ( Αρ. 22438/8485/2013) Δ.Τ.Ε. «Παιδικός Σταθμός 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δήμου Λαππαίων, 2ο Υποέργο: Προμήθεια εξοπλισμού για τον παιδικό Σταθμό 30 θέσεων στον Οικισμό Επισκοπής Δήμου Λαππαίων»

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης (Δ.Τ.Ε.), Προκηρύσσει ανοικτό δημόσιο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για το...

Περισσότερα >

Μάρτιος 13, 2013

Περιβαλλοντική εκπαίδευση από την Περιφέρεια στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου

 Ενημερωτική εκδήλωση σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα πραγματοποιήθηκε στο 4ο Γυμνάσιο Ηρακλείου παρουσία και του Αντιπεριφερειάρχη Χωροταξίας και Περιβάλλοντος  κου Ν. Καλογερή. Η εκδήλωση...

Περισσότερα >

Μάρτιος 13, 2013

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών μετάφρασης κειμένων, στα πλαίσια υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος «MEDEEA: Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου (eea) σε Μεσογειακές Περιοχές»

Λαμβάνοντας υπόψη:1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87).2. Τις διατάξεις...

Περισσότερα >

Μάρτιος 7, 2013

Πρόχειρος Διαγωνισμός για το πρόγραμμα “Καταπολέμησης κουνουπιών Π.Ε.Ηρακλείου 2013”

Η Περιφέρεια Κρήτης διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών στο πρόγραμμα για την “Καταπολέμηση κουνουπιών Περιφερειακής...

Περισσότερα >

Μάρτιος 5, 2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

Πρόχειρος διαγωνισμός, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ασφαλίστρων, για την παροχή ασφαλιστικής κάλυψης (σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία) των...

Περισσότερα >