Ιούνιος 9, 2021

Π.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ: Ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ 39 (ΤΜΗΜΑ ΑΓΙΑ ΣΕΜΝΗ -ΚΑΤΩ ΠΟΥΛΙΕΣ)»

Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ  ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗ...

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ

Δημοπράτηση του έργου : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ» YΠΟΕΡΓΟ  : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΕΡΑΛΙΜΕΝΙΩΤΙΣΣΑΣ ΣΤΟ Τ.Δ. ΚΑΛΑΜΙΟΥ ΒΙΑΝΝΟΥ Εκτιμώμενης αξίας  160.000,00 Ευρώ...

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΑΛΟΥ- ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού 1.100.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Π.Ε Λασιθίου:Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου της συλλογής δειγμάτων κονδύλων πατάτας στο πλαίσιο του Προγράμματος Επισκοπήσεων 2021.

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Δημόσια γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης Ειδικού Συμβούλου της Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνης

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΤΥΦΛΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ»», προϋπολογισμού 999.791,25 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΥ Δ. ΚΙΣΣΑΜΟΥ», προϋπολογισμού 498.027,53 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσότερα >

Ιούνιος 8, 2021

Δημοσίευση πρόθεσης δημοπράτησης μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΔΙΝΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΕΡΙΤΗ», προϋπολογισμού 2.500.000 € (με Φ.Π.Α.)

Περισσότερα >

Ιούνιος 7, 2021

Π.Ε. Ρεθύμνης: Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το έργο «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΑ Ο∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Β.Ο.Α.Κ.- ΕΠΙΣΚΟΠΗ – ΜΥΡΙΟΚΕΦΑΛΑ – ΌΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ – ΟΡΙΑ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

Προκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης για το ΕΡΓΟ : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ Ο∆ΙΚΩΝ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟ∆ΩΝ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ Ο∆ΙΚΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ ΤΗΣ...

Περισσότερα >

Ιούνιος 7, 2021

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΣΜΕ 2/2021

Πίνακας κατάταξης και πίνακας απορριπτέων ΣΜΕ 2/2021 (Σύμβαση μίσθωσης έργου έως 12 μήνες για την κάλυψη αναγκών των προγραμμάτων «Ειδικό Πρόγραμμα Αγωγής και...

Περισσότερα >