Αρχική Προκηρύξεις και Διαγωνισμοί ΠΕ Χανίων: Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων {δέκα (10) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και δύο (2) άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο} για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30.11.2019, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019

ΠΕ Χανίων: Ανακοινώνει Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Λοιπού Εργατοτεχνικού Προσωπικού ΥΕ, για την B΄ Περίοδο, συνολικού αριθμού δώδεκα (12) ατόμων {δέκα (10) άτομα μέχρι 60 ημερομίσθια ανά άτομο και δύο (2) άτομα μέχρι 34 ημερομίσθια ανά άτομο} για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψής τους μέχρι 30.11.2019, στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, για την κάλυψη εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, στο πλαίσιο του Προγράμματος Καταπολέμησης του Δάκου της Ελιάς έτους 2019

.PDF
6ΤΟ87ΛΚ-ΚΜΟ
.DOCX
ΑΙΤΗΣΗ