ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΝΙΩΝ: ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΟΧ 1/2021 ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ.270569/17.11.2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Π.Ε.ΧΑΝΙΩΝ

Αναρτήθηκε στις 7 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί