ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΣΚΟΥ ΚΑΤΩ ΓΑΛΑΤΑ – ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΧΡΗΣΗ 2018»

Αναρτήθηκε στις 23 Ιούνιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί