ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΜΕ 2/2021 ΜΕ ΔΥΟ (2) ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΟΠΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΗΝ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ

Αναρτήθηκε στις 23 Απρίλιος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί