ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Αναρτήθηκε στις 17 Νοέμβριος, 2020, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ»

Εκτιμώμενης αξίας 4.300.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24% ),