Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοτυπικά μηχανήματα, συσκευές τηλεομοιοτυπίας κλπ, για την κάλυψη των υπηρεσιών της ΠΕ Χανίων

Αναρτήθηκε στις 11 Μάιος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί