Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Τροποποίηση και Επέκταση Υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος για την κατάρτιση, τήρηση και παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης»

Αναρτήθηκε στις 19 Φεβρουάριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάθεση παροχής της υπηρεσίας «Τροποποίηση και Επέκταση Υπάρχοντος Πληροφοριακού Συστήματος για την κατάρτιση, τήρηση και παρακολούθηση του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης»