Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση των χώρων – αιθουσών συνεδριάσεων και work shops του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου για την υλοποίηση Αναπτυξιακού χαρακτήρα Συνεδρίου με τίτλο: «9ο Θερινό σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία»στο πλαίσιο των δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων (2020-2022)

Αναρτήθηκε στις 22 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Ενοικίαση των χώρων – αιθουσών συνεδριάσεων και work shops του Ινστιτούτου Επαρχιακού Τύπου στους Αγίους Πάντες Αποκορώνου για την υλοποίηση Αναπτυξιακού χαρακτήρα Συνεδρίου με τίτλο: «9ο Θερινό σχολείο στην Περιβαλλοντική Δημοσιογραφία» το οποίο Συνδιοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης με το Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μ.Μ.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης, έως του ποσού των 7.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των δράσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα Διοργανώσεων, Συνδιοργανώσεων, Συνεδρίων, Ημερίδων, Εκδηλώσεων (2020-2022)