Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση “Το Τένις κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους”», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 13 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση “Το Τένις κοντά στα παιδιά και τις οικογένειές τους”», έως του συνολικού ποσού των 15.000,00 € στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»