Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής της Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Η Βιάννος επί Οθωμανικής Κυριαρχίας”», την οποία συνδιοργανώνει η Π.Ε. Ηρακλείου με το Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ» και το Δήμο Βιάννου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Αναρτήθηκε στις 21 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής της Πολιτιστικής Εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Πολιτιστικής Εκδήλωσης “Η Βιάννος επί Οθωμανικής Κυριαρχίας”», την οποία συνδιοργανώνει η Π.Ε. Ηρακλείου με το Πνευματικό Κέντρο Βιάννου «ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΒΛΑΧΑΚΗΣ» και το Δήμο Βιάννου, έως του ποσού των 7.800,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων Αθλητισμού – Πολιτισμού 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.