Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης “Φίλαθλοι Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου 2021”»,  και συγκεκριμένα για την προμήθεια μπλουζών , στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ» 

Αναρτήθηκε στις 21 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την οργάνωση της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση Αθλητικής Εκδήλωσης “Φίλαθλοι Εθνικής Ομάδας Ποσοδφαίρου 2021”»,  και συγκεκριμένα για την προμήθεια μπλουζών έως του ποσού 5.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ , στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»