Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη του πληθυσμού και την ταυτοποίηση των αυτόχθονων βοοειδών Νομού Χανίων.

Αναρτήθηκε στις 8 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί