Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής χρονομέτρησης της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “Run Greece Ηράκλειο 2021”», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».

Αναρτήθηκε στις 8 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής χρονομέτρησης της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “Run Greece Ηράκλειο 2021”», στην εταιρεία «ΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΑΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» έως του ποσού των 4.900,00 €, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».