Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για τους συμμετέχοντες της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “Run Greece Ηράκλειο 2021”», στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».

Αναρτήθηκε στις 8 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταξιδιωτικού γραφείου για τους συμμετέχοντες της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικής εκδήλωσης “Run Greece Ηράκλειο 2021”» στην εταιρεία «ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έως του ποσού των 4.450,00 €, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ».