Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων “Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα KICK BOXING ”»,στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 8 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια αεροπορικών εισιτηρίων της Αθλητικής εκδήλωσης με τίτλο «Συνδιοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων “Παγκόσμιο και Πανευρωπαϊκό
Πρωτάθλημα KICK BOXING ”» προς την εταιρεία «ΒΟΥΡΔΟΥΛΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΟΝ ΙΚΕ/FERIAS CRETAN SERVICES ΜΟΝ ΙΚΕ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ » , έως του ποσού των 6.000,00 € ,στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ»