Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τον «Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου – Ερασιτέχνης», στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».

Αναρτήθηκε στις 9 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Αθλητικού Εξοπλισμού για τον «Όμιλο Φιλάθλων Ηρακλείου – Ερασιτέχνης», συνολικής δαπάνης 4.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ».