ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «Προμήθεια και εγκατάσταση δέκα (10) τεμαχίων επιτοίχιων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων τύπου Splits Units, ψύξης – θέρμανσης και την απεγκατάσταση και απομάκρυνση δέκα (10) τεμαχίων επιτοίχιων αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων παλαιού τύπου», συνολικού προϋπολογισμού 8.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αναρτήθηκε στις 11 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί