ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την σύναψη δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την: «συνδιοργάνωση εκδηλώσεων του ετήσιου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων 2021 (Chania Film Festival 2021)» συνολικού προϋπολογισμού 10.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Αναρτήθηκε στις 11 Οκτώβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί

Επισυναπτόμενα