ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για τη μελέτη του πληθυσμού και την ταυτοποίηση των αυτόχθονων βοοειδών Νομού Χανίων.

Αναρτήθηκε στις 21 Σεπτέμβριος, 2021, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί