ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΕΡΓΟ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ, ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ», 4ο ΥΠΟΕΡΓΟ (νέο): «ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΧΑΝΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ»

Αναρτήθηκε στις 13 Ιανουάριος, 2022, στην κατηγορία Προκηρύξεις - Διαγωνισμοί